MEKO PLUS 2 15% ZA KRAVE MUZARE 30/1

POTPUNA SMEŠA ZA KRAVE MUZARE

Do 20lit/dan mleka sa aromom

SADRŽI MINERALNE MATERIJE I U ORGANSKOM ( HELATNOM) OBLIKU

 

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita,

proizvodi industrije alkohola i vrenja, proizvodi ind. šećera i sporedni proizvodi indutrije šećera,

mineralna hraniva, predsmeša

 

U 1kg potpune smeše dodato je:

Vitamina: A 10.000IJ, D-3 2.000IJ, E 20mg, Nijacin 500mg

Mineralne materije: Mg 50mg, Mn 30mg, Zn 50mg, Fe 50mg, Cu 5mg, Co 0,20mg, J 0,60mg,

Se 0,45mg, Natrijum bikarbonat 11g,

Amino kiselina: Lizin 30mg, Metionin 120mg,

Sredstva za vezivanje mikotoksina: Zeofeed 3900mg

Antioksidant: Oxigun 84mg

Hemijski sastav: Sirovih proteina najmanje 15,0% Vlaga najviše 13,5%

Sirova vlakna najviše 10,0% Pepeo najviše 10,0%

Ca od 0,9 do 1,1% P od 0,6 do 0,8% Na od 0,2 do 0,3%

Energija: Ovsene jedinice kg najmanje 0,9

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova potpuna smeša služi za ishranu krava muzara. Uz ovu potpunu

smešu trebe obezbediti kvalitetnu kabastu hranu; seno i silažu.

ČUVANJE: Smešu treba čuvati na suvom, hladnom i mračnom mestu, zaštićenom od ulaska

glodara, insekata, ptica i drugih životinja.

Rok upotrede: četri (4) meseca od datuma proizvodnje.  

Šifra:
240630
Težina: 
30.00 kg
Samo za registrovane kupce! 
Samo za registrovane kupce!