POTPUNA SMEŠA ZA KRAVE U ZASUŠENJU I STEONE JUNICA 14% 30/1

 

SIROVINSKI SASAV: zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije 
skroba, sporedni proizvodi industrije ulja, sporedni proizvodi industrije 
šećera, vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma.
                         1 kg POTPUNE SMEŠE SADRŽI:
VITAMINA:  A 8.000IJ,  D-3 1.500IJ,  E 15mg,  Niacin 350mg
MINERALNE MATERIJE: Zn 75mg, Mn 50mg, Fe 90mg, Mg 1.600mg,
Cu 12mg, Co 0,20mg, J 0,70mg, Se 0,6mg
MAKROELEMENTI:  Ca  6,5g,  P  6,0g,  Na  2,4g
Sredstvo za vezivanje mikotoksina: Zeofeed 2.500mg.
AMINO KISELINE: Lizin 3.000mg, Metionin 1.500mg
Sadrži bypass aminokiseline (otporne na razgradnju u rumenu)!
ANTIOKSIDANT: Oxigun 56mg
HEMIJSKI SASTAV: Protein     min.    14%        Vlaga     max.     13,50%
                                   Celluloza  max.   20%        Pepeo    max.     12,00%                                   
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Potpuna smeša za zasušene krave koristi 
se ishrani krava u periodu zasušenja i u ishrani steonih junica u poslednjih 
osam (8) nedelja pred teljenje.
Preporučuje se postepeno povećanje udela koncentrovane hrane u obroku 
u cilju prilagođavanja i pripreme steonih životinja na predstojeći laktacioni 
ciklus. 
Režim postepenog prilagođavanja* se preporučuje po sledećem principu:
     -od 1 do 4 nedelje zasušenosti 2,0-2,5 kg
     -od 5 do 6 nedelje zasušenosti                 4,5 kg
     -7. i 8. nedelja zasušenosti 5,0-6,0 kg
*Opisani režim je izračunato za krave i junice od 500 do 600 kg telesne mase.
Pored ove potpune koncentrovane smeše neophodno je obezbediti kvalitetnu 
kabastu hranu (seno, silažu) balansiranu u zavisnosti od potreba životinja i 
čistu pijaću vodu po volji.
NAČIN ČUVANJA: Proizvod čuva na suvom, hladnom i mračnom mestu, 
zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: Četiri (4) meseca od datuma proizvodnje.
Smeša je proizvedena na osnovu proizvođačke specifikacije.
Šifra:
240830
Težina: 
30.00 kg
Samo za registrovane kupce! 
Samo za registrovane kupce!