x

Ž-3 Finišer za piliće

Proizvodni program „Ž“ predstavlja izbalansiranu i kvalitetnu hranu za tov pilića, namenjenu da zadovolji sve potrebe brojler pilića od početka do kraja tova. Pajžljivim izborom komponenata koje ulaze u „Ž“ potpune smeše, nudimo proizvode sa optimalnim odnosom hranljivih materija, neophodnih vitamina i minerala i drugih esencijalnih materija, koje omogućavaju kvalitetan tov pilića i uzgoj zdravih životinja.

Potpune smeše sadrže kokcidiostatike isključivo na bazi prirodnih, biljnih sastojaka, što znači da nema karence pre klanja!

Način upotrebe: Pilićima se ova hrana daje po volji (ad libitum) uz obezbeđenje čiste pijaće vode. Prelaz sa jedne smeše na drugu mora biti postepen. Sprovoditi najmanje tri (3) dana pre potpunog prelaza, postepenim povećanjem udela narednog koncentrata.

Napomena: Maksimalan prinos kod brojler pilića postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“


 

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 10 kg 442 RSD 44.2 RSD/kg db
  • 25 kg 1087.5 RSD 43.5 RSD/kg db
BRIKETIRANO
  • 10 kg 450 RSD 45 RSD/kg db
  • 25 kg 1107.5 RSD 44.3 RSD/kg db
DROBLJENI
  • 10 kg 0 RSD 0 RSD/kg db
  • 25 kg 0 RSD 0 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!