ĆURMIX Ć-2 za ćurke

Smeše za ćurke „Ć“ predstavljaju kompletan program smeša za uzgoj ćuraka. Formulisan je tako da daje odlične rezultate u tovu mesnih hibrida ćurića. Svaka šmeša je koncipirana na način da za datu fazu uzgoja obezbedi sve što dati uzrast zahteva.

Potpune smeše sadrže kokcidiostatike isključivo na bazi prirodnih, biljnih sastojaka, što znači da nema karence pre klanja!

Način upotrebe: Ćurićima se ova hrana daje po volji (ad libitum) uz obezbeđenje čiste pijaće vode. Prelaz sa jedne smeše na drugu mora biti postepen. Sprovoditi najmanje tri (3) dana pre potpunog prelaza, postepenim povećanjem udela narednog koncentrata.

Napomena: Maksimalan prinos kod ćurića postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 10 kg 422 RSD 42.2 RSD/kg db
  • 25 kg 1040 RSD 41.6 RSD/kg db
BRIKETIRANO
  • 10 kg 430 RSD 43 RSD/kg db
  • 25 kg 1060 RSD 42.4 RSD/kg db
DROBLJENI
  • 10 kg 0 RSD 0 RSD/kg db
  • 25 kg 0 RSD 0 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!