x

ENERGOMIX Energetska prekrupa

ENERGOMIX

ENERGOMIX je visoko energetska hrana za domaće životinje, sastavljeno od energetskih žitarica i sporednih proizvoda industrije skroba, šećera i mlinske industrije. Pored navedenog ENERGOMIX je obogaće vitaminima, makro i mikro elementima i adsorbentom mikotoksina.

Namenjeno je većini domaćih životinja različitog uzrasta nezavisno od faze proizvodnog ciklusa. Zbog svog specifičnog sastava ENERGOMIX može predstaviti osnovno energetsko hranivo pri sastavljanju smeša i obroka. Relativno nizak sadržaj proteina u ovoj smeši omogućava laku optimizaciju pri sastavljanju koncentrovanih smeša za životinje.

Preporučuje se hranjenje ENERGOMIX PROIZVODA u kombinaciji sa SUPER dopunskim smešama, u zavisnosti od vrste i kategorije životinja.

Način upotrebe: ENERGOMIX predstavlja energetsko hranivo. Hrani se uz dopunu odgovarajućim proteinskim hranivom ili dopunskom smešom. Maksimalna količina ENERGOMIX smeše u potpunim smešama i obrocima je 80%. Količina hrane po životinji može da varira od vrste, pola, uzrasta i proizvodne faze životinje te je najbolji uskladiti hranjenje životinja prema njihovim karakteristikama i potrebama. Obavezno je obezbediti životinjama dovoljne količine čiste pijaće vode.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 25 kg 692.5 RSD 27.7 RSD/kg db
  • 40 kg 1100 RSD 27.5 RSD/kg db
BRIKETIRANO
  • 25 kg 712.5 RSD 28.5 RSD/kg db
  • 40 kg 1140 RSD 28.5 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!