GIDATOV 2 za ishranu jagnjadi i jaradi

Program potpunih smeša za ishranu malih preživara smišljen je za ishranu jagnjadi i jaradi u porastu i tovu, kao i ovaca i koza u laktaciji. Ove smeše su sastavljene tako da potpuno zadovolje potrebe u koncetrovanom delu obroka ovih životinja. Uz obezbeđenje kvalitetne kabaste hrane ove smeše daju odlične rezultate u odgoju mladih životinja i proizvodnji mleka kod životinja u laktaciji uz očuvanje zdravlja životinja.

Ove potpune smeše služe za ishranu malih preživara sa različitim potrebama. Sirovinski sastav je takav da poboljšava proces iskorišćavanja koncetrovane a takođe i kabaste hrane.

Način upotrebe: Količinu potpunih koncetrovanih smeša treba balansirati prema potrebama životinja. Uz navedene smeše neophodno je obezbediti i dovoljne količine kvalitetne kabaste hrane, sena i silaže, za normalno funcionisanje predželudaca i ostalih organa za varenje, kao i dovoljne količine čiste pijaće vode.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i uz ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

BRIKETIRANO
  • 10 kg 293 RSD 29.3 RSD/kg db
  • 25 kg 717.5 RSD 28.7 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!