GUSKE NOSILJE

Program za guske smišljen je da se obezbede sve potrebe gušćića od prvog dana života sve do odraslih nosilja u fazi intenzivne proizvodnje jaja.

Smeše su sastavljene od kvalitetnih sirovina koje garantuju homogene i kvalitetne proizvode za potrebe gusaka u svim fazama životnog ciklusa.

Potpune smeše sadrže kokcidiostatike isključivo na bazi prirodnih, biljnih sastojaka, što znači da nema karence pre klanja!

Dodati enzimi dodatno poboljšavaju svarljivost hrane i bolje iskorišćavanje hranljivih materija.

Način upotrebe: Guskama se ova hrana daje po volji (ad libitum) uz obezbeđenje čiste pijaće vode. Prelaz sa jedne smeše na drugu mora biti postepen. Sprovoditi najmanje tri (3) dana pre potpunog prelaza, postepenim povećanjem udela narednog koncentrata.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 25 kg 770 RSD 30.8 RSD/kg db
BRIKETIRANO
  • 25 kg 790 RSD 31.6 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!