J-2 za junad

Program potpunih smeša za uzgoj podmlatka goveda smišljen za ishranu teladi i tov junadi. Ove smeše su sastavljene tako da potpuno zadovolje potrebe u koncetrovanom delu obroka teladi i junadi. Uz obezbeđenje kvalitetne kabaste hrane ove smeše daju odlične rezultate u odgoju uz očuvanje zdravlja životinja.

Ove potpune smeše služe za ishranu teladi i junadi sa različitim potrebama u hranljivim materijama. Sirovinski sastav je takav da poboljšava proces iskorišćavanja koncetrovane a takođe i kabaste hrane.

Dodati probiotik u smeše za telad, sprečava nastajanje pojedinih oblika proliva ili brži oporavak kod postojećih proliva.

Način upotrebe: Količinu potpunih koncetrovanih smeša treba balansirati prema protrebama životinja. Uz navedene smeše neophodno je obezbediti i dovoljne količine kvalitetne kabaste hrane, za normalno funkcionisanje predželudaca i ostalih organa za varenje.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i uz ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 30 kg 591 RSD 19.7 RSD/kg db
BRIKETIRANO
  • 30 kg 615 RSD 20.5 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!