PREMIUM K-D za krmače dojare i neraste

Da bi se dobila kvalitetna prasad za tov, neophodno je posvetiti pažnju na kvalitetnu ishranu krmača i nerastova. Smeše „KD“ i „KD PREMIUM“ su namenjene baš u tu svrhu. Sastavljene su od kvalitetnih sirovina koje obezbeđuju homogene i kvalitetne proizvode za potrebe suprasnih krmača i nazimica, a naročito krmača u fazi dojenja i nerastova za priplod.

Enzimi dodatno poboljšavaju svarljivost hrane i bolje iskorišćavanje hranljivih materija, a dodate esencijalne aminokiseline obezbeđuju bolju snabdevenost organizma. Izbor između smeša „KD“ i „KD PREMIUM“ zavisi od faze eksploatacije životinja i od veličine legla krmača dojara, odnosno od visine njenih potreba u hranljivim materijama.

Način upotrebe: Svinjama se ova hrana daje po volji (ad libitum) ili obročno uz obezbeđenje čiste pijaće vode.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i uz ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 25 kg 687.5 RSD 27.5 RSD/kg db
BRIKETIRANO
  • 25 kg 707.5 RSD 28.3 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!