x

MELAS

MELASA

Melasa je sporedni proizvod prerade šećerne repe odnosno industrije šećera. Bez obzira što se putem kristalizacije šećera najveći procenat istog izuzme iz šećerne repe, melasa i dalje predstavlja izvanredan izvor energije. Uopšteno, melasa je izvor lako svarljivih šećera, te lako svarljive energije, a značajan je i izvor različitih minerala koji je čine korisnom u ishrani domaćih životinja.

Melasa šećerne repe sadrži visok procenat kalijuma i natrijuma. Pored toga značajan je izvor bakra, cinka, gvožđa i mangana, ali je oskudan u kalcijumu.

U ishrani preživara poboljšava ukus i povećava unos koncentrovane i kabaste hrane. Mikroorganizmi u buragu brzo razgrađuju ugljene hidrate (šećere) iz melase, što omogućava naglo oslobađanje energije i momentalno iskorišćavanje od strane organizma. Ova osobina melase je čini pogodnom u balansiranju obroka, pre svega obroka visoko mlečnih grla.

U ishrani visoko produktivnih grla goveda melasa ima višestruki uticaj. Dodato uz koncentrovanu hranu melasa povećava proizvodnju i kvalitet mleka, poboljšavajući svarljivost vlakana kabaste hrane. Kod zasušenih krava pojačava osećaj sitosti, te smanjuje konzumaciju i sprečava preteranu gojaznost pre teljenja.

Kod ovaca i koza prevenira graviditetnu toksemiju a kod goveda potpomaže u izbegavanju pojave ketoze.

U ishrani konja koristi se radi smanjenja količine prašine u hrani, shodno tome ublažava bolesti disajnih organa. Takođe se koristi kao poboljšivač ukusa hrane, čime smanjuje probirljivost životinja.

Kod svinja takođe povećava konzumaciju hrane zbog sladkastog ukusa, a kod krmača ima ulogu i u sprečavanju pojave zatvora, naročito za vreme prašenja, jer deluje kao laksantiv.

Zbog sadržaja betaina, prirodnog ekstrakta šećerne repe, sprečava, odnosno ublaža simptome toplotnog stresa kod svih domaćih životinja, a naročito kod krmača i muznih krava.

Upotreba:

Goveda

Zasušene krave 0,5-1kg dnevno,

Krave u laktaciji 0,5-2kg dnevno,

Junad u tovu 0,5kg dnevno,

Telad i priplodne junice 0,1-0,5kg dnevno,

Nakon teljenja, daje se 240ml melase rastvoren u mlakoj vodi.

Konjima 1-2kg na 450kg telesne mase, a daje se podeljeno na dva do tri obroka tokom dana.

Gravidne i koze/ovce u laktaciji 0,1-0,2kg dnevno.

Napomena: Ne daje se životinjama ad libitum (po slobodnom izboru/po volji). Melasa u većim količinama može da bude toksičan za životinje. Udeo melase u hrani ne bi trebalo da prelazi 10% do 15%.

Pakovanje

OSTALO
  • 25 kg 1015 RSD 40.6 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!