PREDSTARTER za prasad

Program za prasad nudi paletu kvalitetnih gotovih smeša koje služe za ishranu prasadi na početku proizvodnog ciklusa. Smeše su smišljene da omoguće ishranu prasadi već od petog dana života, radi dobijanja što zdravije prasadi kod zalučenja sa što većom telesnom masom. STARTER i GROVER smeše su sastavljene tako da obezbede sve potrebe zalučene prasadi, da bi ona što pre ušla u sledeći ciklus, odnosno ciklus tova.

Potpune smeše sadrže kokcidiostatike isključivo na bazi prirodnih, biljnih sastojaka, što znači da nema karence pre klanja!

Enzimi dodatno poboljšavaju svarljivost hrane i bolje iskorišćavanje hranljivih materija, a dodate esencijalne aminokiseline obezbeđuju snabdevenost organizma istim za kontinuiran i ujednačen rast. Zakiseljivači hrane takođe poboljšavaju svarljivost hrane i sprečavaju rast štetnih mikroorganizama.

Način upotrebe: Prasadima se ova hrana daje po volji (ad libitum) uz obezbeđenje čiste pijaće vode. Neposredno pre zalučenja prasadi, poželjno je mešanje PREDSTARTER-a sa sledećom smešom (STARTER) u odnosu 1:1, radi privikavanja prasadi na novu hranu. Isto izvršiti i pri prelazu sa STARTER-a na GROVER.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 10 kg 489 RSD 48.9 RSD/kg db
BRIKETIRANO
  • 10 kg 514 RSD 51.4 RSD/kg db
DROBLJENI
  • 10 kg 497 RSD 49.7 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!