PREMIX GOLD Ć 3% za ćurke

Gold Premiksi

GOLD PREMIKSI predstavljaju „zlatni standard“ među vitaminsko-mineralnim predsmešama. Sastav GOLD predsmeša je potpuno izbalansiran tako da pruža maksimum umešan u gotove smeše.

Program GOLD premiksa predstavlja čak devet različitih proizvoda tako da svaki farmer s lakoćom može da pronađe sebi i svojim životinjama odgovarajuću predsmešu.

Pored osnovnih vitamina i minerala, u GOLD premikse je dodato i sledeće:

  1. AMINO KISELINE. Naši premiksi su izvanredan izvor esencijalnih amino kiselina proverenog kvaliteta. Dodate amino kiseline omogućuju lakše balansiranje potpunih smeša i smanjuju potrebu dodavanja suvišnih proteina. Svaka životinja ima svoje specifičnosti u potrebi za amino kiselinama, što je i uzeto u obzir prilikom sastavljanja svakog pojedinačnog premiksa. Od amino kiselina koje su najčešće u manjku u hranivima, GOLD premiksi su obogaćene lizinom, metioninom, triptofanom i treoninom.

  2. ENZIMI i bioemulgatori su biološki aktivne materije koje delujući na stočnu hranu, odnosno na njene komponente, pomažu organizmu u njihovoj razgradnji, na taj način poboljšavajući svarljivost pojedinih hraniva. Za potpuno iskorišćanje hraniva iz hrane, u današnje vreme, neophodno je dodavati egzogene (spoljašnje, ne sopstevene) enzime koje potpomažu razgradnju hrane unutar organa za varenje. Najčešće korišćeni enzimi su fitaze (oslobađaju organski vezani fosfor iz hrane), enzimi za bolje varenje žitarica i enzimi za proteinska hraniva i mahunarke (soja, grašak itd.).

  3. ZAKISELJIVAČI su organske kiseline koje su namenjene da na prirodan način sprečavaju rast patogenih mikroorganizama, kako u hrani tako i unutar organa za varenje. Na ovaj način se sprečavaju pojave različitih proliva prouzrokovani štetnim mikroorganizmima, naročito kod mladih kategorija.

  4. KOKCIDIOSTATICI se dodavaju u gotove smeše da bi se životinje zaštitile od različitih vrsta kokcidija. GOLD premiksi sadrže prirodne kokcidiostatike isključivo na biljnoj bazi. Ovi prirodni kokcidiostatici su ekstrakti različitih lekovitih biljaka, koje s obzirom da su prirodni nemaju neželjene efekte po zdravlje životinja, pa samim tim ni na zdravlje ljudi. Pored navedenog, prednost ovih biljnih produkata je i nepostojanje karence pred klanje životinja.

  5. PROBIOTICI su bakterijski preparati koji dospevši u crevni sistem životinja, utiču na sastav mikroflore creva, sprečavajući rast štetnih bakterija.

  6. HELATI su grupa mikroelemenata koji su vezani za organske materije što im omogućava bolje i lakše usvajanje iz digestivnog trakta. Na ovaj način se sprečava preterana upotreba neorganskih minerala i smanjuje se njihov loš uticaj na životnu sredinu. S druge strane organizam lakše i bolje iskorišćava helatne minerale, te oni imaju bolji učinak kod životinja.

Upotreba: GOLD premiksi su 3%-tne predsmeše te se u gotove smeše dodaju u 3%-om odnosu da bi se postigla optimalna količina svih sastojaka premiksa u gotovoj hrani.

Napomena: Svaka životinjska vrsta i kategorija ima svoje specifičnosti i razlike u potrebama. Zbog toga hemijski sastav predsmeša varira u zavisnosti od namene, te za dodatne detalje proverite deklaraciju proizvoda ili kontaktirajte Nas.

Maksimalni rezultati kod životinja postižu se uz primenu dobre tehnologije držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim predsmešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

PREMIX
  • 3 kg 626.1 RSD 208.7 RSD/kg db
  • 15 kg 3100.5 RSD 206.7 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!