x

SUPER-KN za koke nosilje

Farm Commerc DOPUNSKE SMEŠE

Dopunske smeše predstavljaju koncentrovani oblik najneophodnijih sastojaka stočne hrane, kao što su proteini, makro i mikroelementi i vitamini.

SUPER dopunske smeše naše fabrike su idealan spoj proteinskih hraniva i vitaminsko-mineralnih predsmeša. Proteinska hraniva su izabrana na osnovu njihovog kvaliteta, ukusnosti za životinje i prema svarljivosti. Dodati vitamini i minerali upotpunjuju kvalitet, da bi se u krajnjoj smeši dobile optimalne količine istih. SUPER dopunske smeše su namenje za veliki broj domaćih životinja, različitog uzrasta i proizvodne namene.

U kombinaciji sa žitaricama sopstvene proizvodnje uz SUPER dopunske smeše, svaki farmer može da postigne zadovoljavajuće rezultate u gajenju domaćih životinja.

Način upotrebe: SUPER dopunske smeše koriste se za ishranu domaćih životinja u kombinaciji sa odgovarajućom zrnastom ili energetskom hranivom. Uz kompletnu hranu neophodno je životinjama obezbediti dovoljne količine čiste pijaće vode.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“

Pakovanje

U RASUTOM STANJU
  • 10 kg 706 RSD 70.6 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!