Svinje

PREDSTARTER ZA PRAS.10/1

PREDSTARTER za prihranjivanje prasadi 19% proteina Koncentrat za ranije odvijavanje prasadi od sisanja. SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i varenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg smeše dodato je: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 1500 IJ, E 40mg K-3 2mg, B-1 3mg, B-2 5mg, B-6 4mg, B-12 0.03mg, Ca-Pantotenata 10mg, Niacina 20mg, Holin hlorid 600mg Mineralnih materijala: Fe 120mg, Cu 100mg, Mn 50mg, Zn 100mg, Co 0.80mg, KJ 1.5mg, Se 0.2mg. ANTIOXIDANATA: BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: Sirovnih Proteina Min. 19% Mast min.

Šifra:
200010
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

STARTER ZA PRASAD 10/1

STARTER ZA PRASAD (do 15kg) 18% PROTEINA Sadrži extrudirane žitarice! SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, sproredni proizvodi industrije alkohola i varenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg smeše dodato je: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 1600 IJ, E 40mg K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 5mg, B-6 4mg, B-12 0.03mg, C 20mg, Ca-Pantotenata 10mg, Niacina 20mg, Holin hlorid 1000mg. Mineralnih materijala: Fe 120mg, Cu 20mg, Mn 50mg, Zn 150mg, Co 0.8mg, KJ 1.5mg, Se 0.1mg, NaCl 5g. ANTIOXIDANATA:BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: Sirovnih Proteina Min. 18% Mast Min.

Šifra:
200110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

STARTER ZA PRASAD 25/1

STARTER ZA PRASAD (do 15kg) 18% PROTEINA Sadrži extrudirane žitarice! SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, sproredni proizvodi industrije alkohola i varenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg smeše dodato je: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 1600 IJ, E 40mg K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 5mg, B-6 4mg, B-12 0.03mg, C 20mg, Ca-Pantotenata 10mg, Niacina 20mg, Holin hlorid 1000mg. Mineralnih materijala: Fe 120mg, Cu 20mg, Mn 50mg, Zn 150mg, Co 0.8mg, KJ 1.5mg, Se 0.1mg, NaCl 5g. ANTIOXIDANATA:BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: Sirovnih Proteina Min. 18% Mast Min.

Šifra:
200125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA PRAS.GROVER 10/1

Potpuna smeša za prasadi GROVER (15kg do 25kg) 17% PROTEINA Prirodan i zdrav način ishrane Otpornost prema bolestima Sigurnije zalučenje Ujednačenost životinja, prasadi Manji gubitci u odgoju Visoki dnevni prirast SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, sproredni proizvodi industrije alkohola i varenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg smeše dodato je: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 1600 IJ, E 40mg K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 5mg, B-6 4mg, B-12 0.03mg, C 20mg, Ca-Pantotenata 10mg, Niacina 20mg, Holin hlorid 1000mg.

Šifra:
200210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

GROVER ZA PRASAD 25/1

Potpuna smeša za prasadi GROVER (15kg do 25kg) 17% PROTEINA Prirodan i zdrav način ishrane Otpornost prema bolestima Sigurnije zalučenje Ujednačenost životinja, prasadi Manji gubitci u odgoju Visoki dnevni prirast SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, sproredni proizvodi industrije alkohola i varenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg smeše dodato je: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 1600 IJ, E 40mg K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 5mg, B-6 4mg, B-12 0.03mg, C 20mg, Ca-Pantotenata 10mg, Niacina 20mg, Holin hlorid 1000mg.

Šifra:
200225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

GROVER ZA PRASAD 40/1

Potpuna smeša za prasadi GROVER (15kg do 25kg) 17% PROTEINA Prirodan i zdrav način ishrane Otpornost prema bolestima Sigurnije zalučenje Ujednačenost životinja, prasadi Manji gubitci u odgoju Visoki dnevni prirast SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, sproredni proizvodi industrije alkohola i varenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg smeše dodato je: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 1600 IJ, E 40mg K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 5mg, B-6 4mg, B-12 0.03mg, C 20mg, Ca-Pantotenata 10mg, Niacina 20mg, Holin hlorid 1000mg.

Šifra:
200240
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA SVINJE S-1 25/1

S-1 potpuna smeša za svinje u porastu od 25-60kg - 16% proteina U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 7.500 IJ, D-3 1.200 IJ, E 10mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 2mg, B-6 1mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 10mg, HOLINA 500mg. MINERALNIH MATERIJA: Fe 100mg, Cu 20mg, Mn 40mg, Zn 110mg, Co 0,4mg, J 1,5mg, Se 0,1mg, NaCl 5g. HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 16,00 %Vlaga Max. 13,50 % Sirova vlakna Max. 6,00 % Pepeo Max. 8,00 % Ca Max 0,60-0,80 % P Min. 0,55 % UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša služi za ishranu svinja u porastu od 25 do 60 kg telesne mase.

Šifra:
201125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA SVINJE S-1 40/1

S-1 potpuna smeša za svinje u porastu od 25-60kg - 16% proteina U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 7.500 IJ, D-3 1.200 IJ, E 10mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 2mg, B-6 1mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 10mg, HOLINA 500mg. MINERALNIH MATERIJA: Fe 100mg, Cu 20mg, Mn 40mg, Zn 110mg, Co 0,4mg, J 1,5mg, Se 0,1mg, NaCl 5g. HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 16,00 %Vlaga Max. 13,50 % Sirova vlakna Max. 6,00 % Pepeo Max. 8,00 % Ca Max 0,60-0,80 % P Min. 0,55 % UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša služi za ishranu svinja u porastu od 25 do 60 kg telesne mase.

Šifra:
201140
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA SVINJE S-2 25/1

S-2 potpuna smeša za svinje u porastu od 60-100kg - 14% proteina U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 7.500 IJ, D-3 1.200 IJ, E 10mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 2mg, B-6 1mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 10mg, HOLINA 500mg. MINERALNIH MATERIJA: Fe 100mg, Cu 20mg, Mn 40mg, Zn 110mg, Co 0,1mg, J 1,5mg, Se 0,1mg, NaCl 5g. HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 14,00% Vlaga Max. 13,50 % Sirova vlakna Max. 7,00 % Pepeo Max. 8,00 % Ca Max 0,50-0,70 % P Min. 0,50 % UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša služi za ishranu svinja u porastu od 60 do 100 kg telesne mase.

Šifra:
201225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA SVINJE S-2 40/1

S-2 potpuna smeša za svinje u porastu od 60-100kg - 14% proteina U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 7.500 IJ, D-3 1.200 IJ, E 10mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 2mg, B-6 1mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 10mg, HOLINA 500mg. MINERALNIH MATERIJA: Fe 100mg, Cu 20mg, Mn 40mg, Zn 110mg, Co 0,1mg, J 1,5mg, Se 0,1mg, NaCl 5g. HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 14,00% Vlaga Max. 13,50 % Sirova vlakna Max. 7,00 % Pepeo Max. 8,00 % Ca Max 0,50-0,70 % P Min. 0,50 % UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ova smeša služi za ishranu svinja u porastu od 60 do 100 kg telesne mase.

Šifra:
201240
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija