Svinje

PREMIX ZA PRASAD 1% 25/1

PREMIX 1% ZA PRASAD (bez leka)

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast, razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

Šifra:
600525
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA SVINJE 1% 1/1

PREMIX 1% za rasplodne i tovne svinje

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid, Gvožđe sulfat,Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, BHT.

Šifra:
600801
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
1.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA SVINJE 1% 10/1

PREMIX 1% za rasplodne i tovne svinje

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid, Gvožđe sulfat,Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, BHT.

Šifra:
600810
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA SVINJE 1% 25/1

PREMIX 1% za rasplodne i tovne svinje

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid, Gvožđe sulfat,Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, BHT.

Šifra:
600825
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% P 3/1

PREMIKS GOLD za prasad sa dodatkom aminokiselina, konzervansa i enzima 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša za prasad sa dodatkom aminokiselina, konzervansa i enzima 3%

SIROVINSKI SASTAV:
Vitamina A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid
MINERALNE MATERIJE: Gvožđe sulfat, Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, BHT, Amino kiseline, konzervans, enzim.
NOSAČ: kukuruzno brašno.

Šifra:
635203
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
3.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% P 15/1

PREMIKS GOLD za prasad sa dodatkom aminokiselina, konzervansa i enzima 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša za prasad sa dodatkom aminokiselina, konzervansa i enzima 3%

SIROVINSKI SASTAV:
Vitamina A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid
MINERALNE MATERIJE: Gvožđe sulfat, Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, BHT, Amino kiseline, konzervans, enzim.
NOSAČ: kukuruzno brašno.

Šifra:
635215
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
15.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% S 3/1

PREMIKS GOLD-S za tovne svinje sa dodatkom amino kiselina, enzima i konezervansa 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša PREMIX za tovne svinje sa dodatkom amino kiselina, enzima i konezervansa 3%

SIROVINSKI SASTAV:
VITAMINA: A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid
MINERALNE MATERIJE: Gvožđe sulfat, Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, Antioxidant, Amino kiseline, konzervans, enzim, makro mineralne materije.
NOSAČ: kukuruzno brašno

Šifra:
635503
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
3.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% S 15/1

PREMIKS GOLD-S za tovne svinje sa dodatkom amino kiselina, enzima i konezervansa 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša PREMIX za tovne svinje sa dodatkom amino kiselina, enzima i konezervansa 3%

SIROVINSKI SASTAV:
VITAMINA: A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid
MINERALNE MATERIJE: Gvožđe sulfat, Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, Antioxidant, Amino kiseline, konzervans, enzim, makro mineralne materije.
NOSAČ: kukuruzno brašno

Šifra:
635515
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
15.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% S 30/1

PREMIKS GOLD-S za tovne svinje sa dodatkom amino kiselina, enzima i konezervansa 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša PREMIX za tovne svinje sa dodatkom amino kiselina, enzima i konezervansa 3%

SIROVINSKI SASTAV:
VITAMINA: A, D-3, E, K-3, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-Pantotenat, Niacin, Holin Hlorid
MINERALNE MATERIJE: Gvožđe sulfat, Bakar sulfat, Cink sulfat, Mangan sulfat, Kobalt sulfat, Kalijum jodid, Na-selenit, Antioxidant, Amino kiseline, konzervans, enzim, makro mineralne materije.
NOSAČ: kukuruzno brašno

Šifra:
635530
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
30.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% KD 3/1

PREMIKS - GOLD za kramče dojare, nerastove, suprasne kramče i nazimice 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša (PREMIX) za kramče dojare, nerastove, suprasne kramče i nazimice sa dodatkom amino kiselina i enzima 3%

Šifra:
635803
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
3.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija