Živina

KS ZA PILIĆE Z-1 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 22% Ž-1 PREMIX GOLD 3% SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg. MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g. ANTIKOKCIDIALNA SREDSTVA: CYGRO HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 22,00% Vlaga Max.

Šifra:
205110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA PILIĆE Z-1 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 22% Ž-1 PREMIX GOLD 3% SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg. MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g. ANTIKOKCIDIALNA SREDSTVA: CYGRO HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 22,00% Vlaga Max.

Šifra:
205125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA PILIĆE Z-2 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA PILEĆE U TOVU 19% Ž-2 PREMIX GOLD 3%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3mg, B-1mg, B-2 10mg, B-6 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg.
MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g
ANTIKOKCIDALNA SREDSTVA: CYGRO

Šifra:
205210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA PILIĆE Z-2 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA PILEĆE U TOVU 19% Ž-2 PREMIX GOLD 3%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3mg, B-1mg, B-2 10mg, B-6 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg.
MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g
ANTIKOKCIDALNA SREDSTVA: CYGRO

Šifra:
205225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA PILIĆE Z-3 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 17% Ž-III SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g ANTIOKSIDANTA: BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 17,00% Vlaga Max. 13,50% Sirova vlakna Max.

Šifra:
205310
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA PILIĆE Z-3 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 17% Ž-III SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g ANTIOKSIDANTA: BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 17,00% Vlaga Max. 13,50% Sirova vlakna Max.

Šifra:
205325
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREDST.PRIPL.PIL.10/1 20%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD I - PREDSTARTER SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2000 IJ, E 35mg, K-3 3mg, B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg, NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80 mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 20 % VLAGA max.

Šifra:
207110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREDST.PRIPL.PIL.40/1 20%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD I - PREDSTARTER SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2000 IJ, E 35mg, K-3 3mg, B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg, NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80 mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 20 % VLAGA max.

Šifra:
207140
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

START.PRIPL.PIL. 10/1 18%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD II - STARTER SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg, NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 18 % VLAGA max.

Šifra:
207210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

START.PRIPL.PIL. 40/1 18%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD II - STARTER SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg, NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 18 % VLAGA max.

Šifra:
207240
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija