Živina

GROVER PRIPL.PIL.10/1 15%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD III - Grover SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SME E DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg,NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg KOKCIDIOSTATIK: Maduramicin 5 mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 15 % VLAGA max.

Šifra:
207310
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

GROVER PRIPL.PIL.40/1 15%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD III - Grover SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SME E DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg,NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg KOKCIDIOSTATIK: Maduramicin 5 mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 15 % VLAGA max.

Šifra:
207340
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

FINIS. PRIPL.PIL.10/1 15%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD IV - Finisher SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SME E DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg, NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 15 % VLAGA max. 13,5 % CELULOZA max. 7 % PEPEO max.

Šifra:
207410
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

FINIS.PRIP.PIL 40/1 15.5%

POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD IV - Finisher SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša. U 1 kg SME E DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg, B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg, NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg. ANTIOXIDANT: BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 15 % VLAGA max. 13,5 % CELULOZA max. 7 % PEPEO max.

Šifra:
207440
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

RN ZA KOKE N.16.5% 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA RASPLODNE NOSILJE I 16,5% - R-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 20mg, K-3 2mg, B-1 30mg, B-2 4mg, B-6 3mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 30mg, HOLINA 300mg, Folne kiseline 1,5mg.

Šifra:
209110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

RN ZA KOKE N.16.5% 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA RASPLODNE NOSILJE I 16,5% - R-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 20mg, K-3 2mg, B-1 30mg, B-2 4mg, B-6 3mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 30mg, HOLINA 300mg, Folne kiseline 1,5mg.

Šifra:
209125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

RN ZA KOKE NOSILJE 40/1

POTPUNA SMEŠA ZA RASPLODNE NOSILJE I 16,5% - R-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 20mg, K-3 2mg, B-1 30mg, B-2 4mg, B-6 3mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 30mg, HOLINA 300mg, Folne kiseline 1,5mg.

Šifra:
209140
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
40.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KN ZA KOKE N.15% 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA NOSILJE JAJA ZA KONZUM II 15% - K-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

Šifra:
209210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KN ZA KOKE N.15% 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA NOSILJE JAJA ZA KONZUM II 15% - K-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

Šifra:
209225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA ĆURIĆE C-1 10/1

Ć-1 za ćurke u porastu i tovu I, od 1 dana do 40, SA 28% PROTEINA SIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sporedni proizvodi industrije alkohola i vrenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, C 20mg, E 30mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 8mg, B-6 3mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 18mg, NIACIN 30mg, FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 500mg, Biotin 0.2mg. MINERALNE MATERIJE: Fe 40mg, Cu 8mg, Zn 70mg, Mn 100mg,Co 1mg, J 0,80mg, Se 0,15mg.

Šifra:
220110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija