Živina

KS ZA ĆURIĆE C-1 25/1

Ć-1 za ćurke u porastu i tovu I, od 1 dana do 40, SA 28% PROTEINA SIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sporedni proizvodi industrije alkohola i vrenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, C 20mg, E 30mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 8mg, B-6 3mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 18mg, NIACIN 30mg, FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 500mg, Biotin 0.2mg. MINERALNE MATERIJE: Fe 40mg, Cu 8mg, Zn 70mg, Mn 100mg,Co 1mg, J 0,80mg, Se 0,15mg.

Šifra:
220125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA ĆURIĆE C-2 10/1

Ć-2 za ćurke u porastu i tovu II, od 40 do 70 dana života, SA 24% PROTEINA Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu SIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sporedni proizvodi industrije alkohola i vrenja, mineralna hraniva, predsmeša, zrna leguminoza. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, C 20mg, D-3 3.000 IJ, E 30mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 8mg, B-6 3mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 18mg, NIACIN 30mg, FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 300mg, Biotin 0.2mg.

Šifra:
220210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA ĆURIĆE C-2 25/1

Ć-2 za ćurke u porastu i tovu II, od 40 do 70 dana života, SA 24% PROTEINA Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu SIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sporedni proizvodi industrije alkohola i vrenja, mineralna hraniva, predsmeša, zrna leguminoza. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, C 20mg, D-3 3.000 IJ, E 30mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 8mg, B-6 3mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 18mg, NIACIN 30mg, FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 300mg, Biotin 0.2mg.

Šifra:
220225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA ĆURKE C-3 10/1

Ć-3 za ćurke u porastu i tovu III, od 10 do 14 nedelja, SA 20% PROTEINA

SIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

Šifra:
220310
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA ĆURKE C-3 25/1

Ć-3 za ćurke u porastu i tovu III, od 10 do 14 nedelja, SA 20% PROTEINA

SIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

Šifra:
220325
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA ĆURKE C-4 25/1

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu IV - od 14 nedelje do kraja tova SSIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, C 20mg, D-3 3.000 IJ, E 30mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 8mg, B-6 3mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 18mg, NIACIN 30mg, FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 500mg, Biotin 0.2mg. MINERALNE MATERIJE: Fe 40mg, Cu 8mg, Zn 70mg, Mn 100mg,Co 1mg, J 0,80mg, Se 0,15mg.

Šifra:
220425
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA GUSKE STARTER 25/1

GUSKA 1 (za ishranu gusaka početna) SA 21% PROTEINA

SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinarski proizvodi od žita, proizvodi alkohola i vrenja, vitaminsko mineralna predsmeša, mineralna hraniva.

Šifra:
221125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KS ZA GUSKE GROVER 25/1

GUSKA 2 GROVER (za ishranu gusaka u odgoju) SA 18% PROTEINA U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2000 IJ, E 35mg, K-3 3mg, B-1 3mg, B-2 10mg, B-6 5mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 16mg, NIACIN 40mg, FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg. MINERALNE MATERIJE: Fe 40mg, Cu 10mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,20mg, J 0,80mg, Se 0,20mg. OKCIDIOSTATIK: Maduramicin 5 mg ANTIOXIDANT: E-320, E 321: 100 mg HEMIJSKI SASTAV: SIROVIH PROTEINA min. 18,0% VLAGA max. 13,5% CELULOZA max. 5,0% PEPEO max.

Šifra:
221225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

KD ZA GUSKE NOSILJE 25/1

Potpuna smeša za ishranu GUSAKA nosilja

PROIZVEDENA NA OSNOVU PROIZVOĐAČKE SPECIFIKACIJE
SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja, mlinarski proizvodi od žita, vitaminsko mineralna predsmeša, mineralna hraniva.

U 1 kg SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 2000 IJ, E 30mg, K-3 2mg, B-1 3mg, B-2 10mg, B-6 5mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 30mg, Folna kiselina 1,5mg, HOLIN HLORID 500mg.
MINERALNE MATERIJE: Fe 40mg, Cu 8mg, Zn 60mg, Mn 80mg, Co 0,20mg, J 0,50mg, Se 0,15mg.
ANTIOXIDANT: BHT 100 mg

Šifra:
221425
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KS ZA PIL.Z-1 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 22% Ž-1 PREMIX GOLD 3%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg.

Šifra:
305110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija