Živina

BRIK.KS ZA PIL.Z-1 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 22% Ž-1 PREMIX GOLD 3%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg.

Šifra:
305125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KS.ZA PIL.Z-2 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA PILEĆE U TOVU 19% Ž-2 PREMIX GOLD 3%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3mg, B-1mg, B-2 10mg, B-6 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg.
MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g
ANTIKOKCIDALNA SREDSTVA: CYGRO

Šifra:
305210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KS.ZA PIL.Z-2 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA PILEĆE U TOVU 19% Ž-2 PREMIX GOLD 3%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3mg, B-1mg, B-2 10mg, B-6 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg.
MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g
ANTIKOKCIDALNA SREDSTVA: CYGRO

Šifra:
305225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KS.ZA PIL.Z-3 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 17% Ž-III SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g ANTIOKSIDANTA: BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 17,00% Vlaga Max. 13,50% Sirova vlakna Max.

Šifra:
305310
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KS.ZA PIL.Z-3 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA 17% Ž-III SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hrana, sporedni proizvodi isdustrije ulja hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 12.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 30mg, K-3 3mg, B-1 10mg, B-2 10mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 15mg, NIACIN 40mg, HOLINA 500mg, Folne kiseline 1mg MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 50mg, Mn 80mg, Co 0,2mg, J 0,80mg, Se 0,15mg, NaCl 2,5g ANTIOKSIDANTA: BHT 100mg HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina Min. 17,00% Vlaga Max. 13,50% Sirova vlakna Max.

Šifra:
305325
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.RN 16.5% 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA RASPLODNE NOSILJE I 16,5% - R-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 20mg, K-3 2mg, B-1 30mg, B-2 4mg, B-6 3mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 30mg, HOLINA 300mg, Folne kiseline 1,5mg.

Šifra:
309110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.RN 16.5% 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA RASPLODNE NOSILJE I 16,5% - R-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša. U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, D-3 2.000 IJ, E 20mg, K-3 2mg, B-1 30mg, B-2 4mg, B-6 3mg, B-12 0,01mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 30mg, HOLINA 300mg, Folne kiseline 1,5mg.

Šifra:
309125
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KN 15% 10/1

POTPUNA SMEŠA ZA NOSILJE JAJA ZA KONZUM II 15% - K-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

Šifra:
309210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KN 15% 25/1

POTPUNA SMEŠA ZA NOSILJE JAJA ZA KONZUM II 15% - K-N Zdrave koke nosilje Visoka nosivost Čvrsta ljuska jajeta Krupna, ukusna jaja Adekvatna boja žumanca SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, predsmeša.

Šifra:
309225
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
25.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

BRIK.KS.ZA ĆUR.C-1 10/1

Ć-1 za ćurke u porastu i tovu I, od 1 dana do 40, SA 28% PROTEINA SIROVINSKI SASTAV: žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sporedni proizvodi industrije alkohola i vrenja, mineralna hraniva, predsmeša. U 1 kg SMEŠE DODATO JE: VITAMINA: A 15.000 IJ, C 20mg, E 30mg, K-3 2mg, B-1 2mg, B-2 8mg, B-6 3mg, B-12 0,02mg, Ca-PANTOTENAT 18mg, NIACIN 30mg, FOLNA KISELINA 1mg, HOLIN HLORID 500mg, Biotin 0.2mg. MINERALNE MATERIJE: Fe 40mg, Cu 8mg, Zn 70mg, Mn 100mg,Co 1mg, J 0,80mg, Se 0,15mg.

Šifra:
320110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija