Živina

PREMIX ZA PILIĆE 1% 10/1

PREMIX ZA PILIĆE 1% (BEZ KOKCIDIOS.) Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja. SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A,D-3,E,K-3,B-1,B-2,B-6,B-12,Ca-Pantotenat,Niacin,Holin Hlorid,Folna kiselina, Antikokcidialna sredstva, Gvožđ e sulfat,Bakar sulfat,Cink sulfat,Mangan sulfat,Kobalt sulfat,Kalijum jodid,Na-selenit,BHT.

Šifra:
600110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA PIL.SA 1% 1/1

PREMIX-CLASSIC 1% ZA PILIĆE SA KOKCIDIOSTATIKOM

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina, minerala, amino kiselina, aditiva i lekova, aroma itd. u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast, razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

Šifra:
600201
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
1.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA PIL.SA 1% 10/1

PREMIX-CLASSIC 1% ZA PILIĆE SA KOKCIDIOSTATIKOM

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina, minerala, amino kiselina, aditiva i lekova, aroma itd. u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast, razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

Šifra:
600210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA KOKE N.1% 1/1

PREMIX KN 1% (za koke nosilje bez korofila)

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A,D-3,E,K-3,B-1,B-2,B-6,B-12,Ca-Pantotenat,Niacin,Holin Hlorid,Folna kiselina, Gvožđe sulfat, Bakar sulfat,Cink sulfat,Mangan sulfat,Kobalt sulfat,Kalijum jodid,Na-selenit,BHT.

1kg PREMIX-a sadrži:

Šifra:
602101
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
1.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA KOKE N.1% 10/1

PREMIX KN 1% (za koke nosilje bez korofila)

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A,D-3,E,K-3,B-1,B-2,B-6,B-12,Ca-Pantotenat,Niacin,Holin Hlorid,Folna kiselina, Gvožđe sulfat, Bakar sulfat,Cink sulfat,Mangan sulfat,Kobalt sulfat,Kalijum jodid,Na-selenit,BHT.

1kg PREMIX-a sadrži:

Šifra:
602110
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA KOK N.SA 1% 1/1

PREMIX KN 1% (za koke nosilje sa korofilom)

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A,D-3,E,K-3,B-1,B-2,B-6,B-12,Ca-Pantotenat,Niacin,Holin Hlorid,Folna kiselina, Gvožđe sulfat, Bakar sulfat,Cink sulfat,Mangan sulfat,Kobalt sulfat,Kalijum jodid,Na-selenit,BHT.

1kg PREMIX-a sadrži:

Šifra:
602201
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
1.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX ZA KOK N.SA 1%10/1

PREMIX KN 1% (za koke nosilje sa korofilom)

Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova, aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju kod domaćih životinja.

SIROVINSKI SASTAV: Vitamina A,D-3,E,K-3,B-1,B-2,B-6,B-12,Ca-Pantotenat,Niacin,Holin Hlorid,Folna kiselina, Gvožđe sulfat, Bakar sulfat,Cink sulfat,Mangan sulfat,Kobalt sulfat,Kalijum jodid,Na-selenit,BHT.

1kg PREMIX-a sadrži:

Šifra:
602210
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
10.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% Z 3/1

PREMIX GOLD ZA PILIĆE 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša za tov pilića sa dodatkom aminokiselina 3%

SIROVINSKI SASTAV:
VITAMINA: A, D-3, E, K, B-1, B-2, B-6, B-12, Ca-PANTOTENAT, NIACIN, FOLNA KISELINA, HOLIN HLORID
MINERALNE MATERIJE: GVOŽĐE SULFAT, BAKAR SULFAT, MANGAN SULFAT, CINK SULFAT, KOBALT SULFAT, KJ, Na SELENIT, KOKCIDIOSTATIK, ANTIOXIDANT, AMINO KISELINE
NOSAČ: KUKURUZNO BRAŠNO

Šifra:
635003
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
3.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% KOKE N.3/1

PREMIX GOLD ZA KOKE NOSILJE 3% Vitaminsko mikro i makro mineralna predsmeša PREMIX GOLD je smeša vitamina mikro i makro mineralnih materija, amino kiselina, enzima, aroma i ostalih aditiva itd., u količinama koje su neophodne da bi se u potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast, razvoj, proizvodnju i za bolje iskorišćavanje hrane kod domaćih životinja.

Šifra:
636003
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
3.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija

PREMIX GOLD 3% C 15/1

PREMIX GOLD Ć ZA ĆURKE 3%

Kako da hranimo najuspešnije bez proteina životinjskog porekla?

Šifra:
636215
Samo za registrovane kupce! 
Težina: 
15.00 kg
Cene su informativnog karaktera. Tačne cene možete pogledati u na stranici "Cenovnici" 
Više informacija