x

Kontakt

Farm Commerc d.o.o

  • Adresa: 24220 Čantavir, ulica 11.Oktobra br. 19.
  • Tel.: 024/782-333
  • Fax.: 024/782-296
  • E-mail adresa: farmcommercinfo@gmail.com
  • Registracioni broj kod RUJP: 23608596182
  • PIB (Poreski identifikacioni broj): 100840733
  • Matični broj: 08596182
  • ID podaci (PDF)
Slanje poruke