x

NATURSO

NATUR SO

So je esencijalni dodatak stočnoj hrani. Natrijum i hlor kao osnovni i sastavni sastojci soli učestvuju u brojnim, za život neophodnim, procesima unutar životinjskog organizma. Organizam ne stvara rezerve ovih minerala, oni se svakodnevno moraju dodavati preko hrane. Pošto potrebe u natrijumu i hloru ne mogu da se podmire iz hraniva biljnog porekla, oni se moraju dodavati preko različitih oblika soli. Nedostatak soli izaziva smanjenje produktivnosti, životinje nerado uzimaju hranu i nastaju smetnje i u reprodukciji.

Briketirane soli za lizanje fabrike stočne hrane Farm Commerc su odgovarajući izvor natrijuma i hlora a namenjene su za domaće životinje i to za preživare, plemenitu divljač i konje.

NATUR SO je briketirana so za lizanje za domaće i divlje životinje koja obezbeđuje sve potrebe domaćih životinja u natrijumu i hloru. Namenjena je za sve vrste i kategorije preživara, konja i plemenite divljači.

Način upotrebe: Briketirana so za lizanje se stavlja na vidno i dostupno mesto za životinje, fiksirati i omogućiti životinjama lizanje po volji. Korišćenjem briketirane soli za lizanje povećava mlečnost, plodnost, poboljšava iskorišćavanje hrane. Potpomaže kvalitetnije formiranje rožnate mase. Životinjama obezbediti čistu pijaću vodu.

Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i uz ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama! Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“


 

Pakovanje

OSTALO
  • 3.5 kg 101.5 RSD 29 RSD/kg db

prijava za obaveštenjaPrijavite se za obaveštenja da bi prvi dobili najnovije ponude!